Вимоги ПУЕ СНіП

Вимоги ПУЕ СНіП

ПУЕ - 6

2.1.4
Електропроводки поділяються на такі види:
1. Відкрита електропроводка, прокладена по поверхні стін, стель, по фермам та іншим будівельним елементах будівель і споруд, по опорах і т.п.
При відкритій електропроводці застосовуються такі способи прокладання проводів і кабелів: безпосередньо по поверхні стін, стель і т.п., на струнах, тросах, роликах, ізоляторах, в трубах, коробах, гнучких металевих рукавах, на лотках, в електротехнічних плінтусах і лиштви, вільної підвіскою і т.п. Відкрита електропроводка може бути стаціонарною, пересувною і переносною.
2. Прихована електропроводка - прокладена всередині конструктивних елементів будинків і споруд (у стінах, підлогах, фундаментах, перекриттях), а також по перекриттях в підготовці підлоги, безпосередньо під знімною підлогою і т.п. При прихованій електропроводці застосовуються такі способи прокладання проводів і кабелів: у трубах, гнучких металевих рукавах, коробах, замкнених каналах і порожнинах будівельних конструкцій, в заштукатурених борознах, під штукатуркою, а також вбудованими в монолітні будівельні конструкції при їх виготовленні.
2.1.32
При виборі виду електропроводки і способу прокладки проводів і кабелів повинні враховуватися вимоги електробезпеки і пожежної безпеки.
2.1.37
При відкритому прокладанні захищених проводів (кабелів) з оболонками з горючих матеріалів і незахищених проводів відстань у просвіті від проводу (кабелю) до поверхні основ, конструкцій, деталей з горючих матеріалів повинна становити не менше 10 мм. При неможливості забезпечити вказану відстань провід (кабель) слід відокремлювати від поверхні шаром негорючого матеріалу, який виступає з кожного боку проводу (кабелю) не менше ніж на 10 мм.
2.1.38
При прихованій прокладці захищених проводів (кабелів) з оболонками з горючих матеріалів і незахищених проводів у закритих нішах, в порожнинах будівельних конструкцій (наприклад, між стіною і облицюванням), в борознах тощо з наявністю горючих конструкцій необхідно захищати дроти та кабелі суцільним шаром негорючого матеріалу з усіх боків.
2.1.39
При відкритому прокладанні труб і коробів з важкозаймистих матеріалів по вогнетривкі і вогнестійкими підставах і конструкціям відстань у просвіті від труби (короба) до поверхні конструкцій, деталей з горючих матеріалів повинна становити не менше 100 мм. При неможливості забезпечити вказану відстань трубу (короб) слід відокремлювати з усіх боків від цих поверхонь суцільним шаром негорючого матеріалу (штукатурка, алебастр, цементний розчин, бетон і т. п.) товщиною не менше 10 мм.
2.1.40
При прихованій прокладці труб і коробів з важкозаймистих матеріалів закритих нішах, в порожнинах будівельних конструкцій (наприклад, між стіною і облицюванням), в борознах і т. п. труби і короби слід відокремлювати зусебіч від поверхонь конструкцій, деталей з горючих матеріалів суцільним шаром негорючого матеріалу завтовшки не менше 10 мм.
2.1.41
При пересіченнях на коротких ділянках електропроводки з елементами будівельних конструкцій з горючих матеріалів ці ділянки мають бути виконані з дотриманням вимог 2.1.36 - 2.1.40.


Приховані електропроводки
1. З підкладкою вогнетривких матеріалів (1) і подальшим штукатуренням або захистом з усіх боків суцільним шаром інших негорючих матеріалів. Незахищені проводи; захищені проводиі кабелі в оболонці з горючих матеріалів.
2. З підкладкою вогнетривких матеріалів (1). Захищені проводи і кабелі в оболонці з важкозаймистих матеріалів.
3. У трубах і коробах з важкозаймистих матеріалів - з підкладкою під труби і коробивогнетривких матеріалів (1) і подальшим латання (2). Незахищені проводи і кабелі воболонці з горючих, важкозаймистих і вогнетривких матеріалів.

1. Підкладка з вогнетривких матеріалів повинна виступати з кожного боку проводу, кабелю, труби чи короби не менше ніж на 10 мм.
2. Латання труби здійснюється суцільним шаром штукатурки, алебастру і т.п. товщиною неменше 10 мм над трубою.


ПУЕ - 7
7.1.38
Електричні мережі, які прокладаються за непрохідними підвісними стелями і в перегородках, розглядаються як приховані електропроводки і їх слід виконувати; за стелями і в пустотах перегородок із горючих матеріалів у металевих трубах, що володіють локалізованою здатністю, і в металевих глухих коробах; за стелями і в перегородках з негорючих матеріалів * - у виконаних з негорючих матеріалів трубах і коробах, а також кабелями, не поширюють горіння. При цьому повинна бути забезпечена можливість заміни проводів і кабелів.

Виконані роботи

Веб-портал JooMix.